Cách cài đặt phpMyAdmin với Nginx trên CentOS 7

phpMyAdmin được bao gồm trong EPEL repository. Nếu bạn chưa bật EPEL, bạn có thể làm như vậy bằng cách nhập: sudo yum install epel-release 2. Sau khi bật EPEL repository, hãy cài đặt phpMyAdmin: sudo yum install phpmyadmin *Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Nginx và PHP 7 trên hệ thống của mình […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 8

Bước 1: Cập nhật CentOS 8 Bước 2: Cài đặt Máy chủ Web Apache trên CentOS 8 Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chạy lệnh dưới đây để apache tự động mở khi khởi động lại VPS. Khởi động dịch vụ Apache bằng cách chạy lệnh. Kiểm tra trạng thái Apache. Sau khi […]

Read More