Sau đây mình sẽ chỉ các bạn cách cấu hình email sử dụng mail server của Hostingviet bằng 2 loại kết nối, mã hóa TLS và mã hóa SSL (độ bảo mật thấp hơn TLS).

Đầu tiên bạn vào phần mềm mail của bạn.
Sau đó vào phần chỉnh sửa mail hoặc là thiết lập mail (Settings) tùy phần mềm mà bạn sử dụng.
Một số Email khi thiết lập mà hỏi loại tài khoản thì các bạn nên chọn IMAP (không nên chọn POP3).
Các bạn kiểm tra các thông số tương tự như các mục dưới đây (nhưng thay bằng địa chỉ email của bạn):

Địa chỉ Email: huongnt@tenmiencuaban.com (thay bằng địa chỉ mail của bạn – ví dụ: hant@yourcompany.vn)
Tên hiển thị: tên bạn
Mô tả: mô tả của bạn

Tiếp theo, chọn một trong hai loại cấu hình để phần mềm mail của bạn hoạt động.

 


Cách cấu hình 1:

a. Máy chủ nhận thư đến IMAP (Incoming mail server)

Tên máy chủ IMAP: mail247.vn:993 (993 là cổng/port mã hóa SSL của IMAP)

Tên người dùng IMAP: huongnt@tenmiencuaban.com (thay bằng địa chỉ mail của bạn – ví dụ: hant@yourcompany.vn)

Mật khẩu IMAP: ****** (Sử dụng mật khẩu/password email của bạn).

b. Máy chủ gửi thư đi SMTP (Outgoing mail server)

Tên máy chủ SMTP: mail247.vn:465 (465 là cổng/port mã hóa SSL của SMTP)

Tên người dùng SMTP: huongnt@tenmiencuaban.com (thay bằng địa chỉ mail của bạn – ví dụ: hant@yourcompany.vn)

Mật khẩu SMTP: ****** (Sử dụng mật khẩu/password email của bạn).

 

 


Cách cấu hình 2:

a. Máy chủ thư đến IMAP (Incoming mail server)

Tên máy chủ IMAP: mail247.vn:993 (993 là cổng/port mã hóa SSL của IMAP)

Tên người dùng IMAP: huongnt@tenmiencuaban.com (thay bằng địa chỉ mail của bạn – ví dụ: hant@yourcompany.vn)

Mật khẩu IMAP: ****** (Sử dụng mật khẩu/password email của bạn).

b. Máy chủ thư đi SMTP (Outgoing mail server)

Tên máy chủ SMTP: mail247.vn:465 (465 là cổng/port mã hóa SSL của SMTP)

Tên người dùng SMTP: huongnt@tenmiencuaban.com (thay bằng địa chỉ mail của bạn – ví dụ: hant@yourcompany.vn)

Mật khẩu SMTP: ****** (Sử dụng mật khẩu/password email của bạn).

 

Chúc các bạn thành công!

 

Tham khảo thêm:
Hướng dẫn cài đặt email Outlook trên iOS
Hướng dẫn sử dụng Email Outlook 2010
Hướng dẫn repair email Outlook 2013

Tagged:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *