1. Quý khách đăng nhập vào mail247.vn truy cập vào Calendar >> Chọn Add To OutLook.

2. Chọn phiên bản OutLook sử dụng >> nhập tài khoản mail.

3. Mở OutLook trên máy tính >> chọn Yes

4. OutLook Sync Data và kiểm tra.

Chúc quý khách thành công!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.