1. Đăng nhập vào giao diện webmail (mail247.vn)
  2. Chọn vào biểu tượng Lịch trên thanh công cụ
  3. Chọn vào “All Appointments” trong menu bên trái.

4. Tích chọn bên cạnh “Subject” để chọn tất cả các sự kiện.

5. Chọn “Export ICS” từ Menu (menu có ba dấu chấm)

Chúc quý khách thành công!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.