Bài viết này hướng dẫn cách sửa Email Account của Outlook để có thể kết nối và đồng bộ được với mail server của bạn.

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Email Outlook trên hệ điều hành iOS

 

** Trước tiên bạn cần chuẩn bị một số thông tin sẽ phải khai báo trong phần mềm khi cài đặt tài khoản email.

 • Email hoạt động bình thường trên server mail247 (VD: sonht@hostingviet.vn)
 • Mật khẩu email hoặc mật khẩu ứng dụng email ( đối với tài khoản mail đã bật bảo mật 2 lớp )
  Đăng nhập email cần cài đặt trên server mail247 https://mail247.vn/
  Vào Setting. Click vào biểu tượng mắt để hiển thị mật khẩu IMAP, SMPT cho ứng dụng email, copy và sử dụng ở Bước 5

 • Thông tin IMAP và SMTP:
  IMAP server: mail247.vn (Port mã hóa SSL: 993)
  SMTP server: mail247.vn (Port mã hóa SSL: 465)

Hướng dẫn này sử dụng bộ Office 2013. Các phiên bản khác có thể hơi khác nhưng cách làm cũng tương đồng.

 

Bước 1: Mở Microsoft Outlook

Nếu là lần đầu khởi chạy, Outlook sẽ đưa bạn đến trình cài đặt nhanh 1 tài khoản, chọn Next.

NOTE: Nếu không phải lần đầu khởi chạy Outlook hoặc lỡ chọn No ở bước 2, hay chỉ đơn giản là muốn thêm 1 tài khoản mail khác vào Outlook. Tại trang chính của Outlook, chọn File. Tại mục Info chọn Add Account


Sau đó hoàn thiện các bước như hướng dẫn ở trên bắt đầu từ bước 3.

Bước 2: Chọn Yes để đồng ý cài đặt một tài khoản email vào Outlook. Chọn Next.

Bước 3: Chọn Manual setup or additional server types để cài đặt thủ công. Chọn Next.

Bước 4: Chọn POP or IMAP. Chọn Next.

Bước 5: Điền các thông tin đã chuẩn bị ở đầu trang. Chọn More Settings để cài đặt SSL.

 • Tại tab Outgoing Server, tích vào My outgoing server (SMTP)….
 • Tại tab Advanced, đổi port IMAP là 993 mã hóa SSL, port SMTP là 465 mã hóa SSL.

Sau khi cài xong 2 tab, chọn OK. Chọn Next.

Bước 6: Outlook sẽ chạy Test account để kiểm tra thông tin đăng nhập và gửi một email kiểm tra vào tài khoản email đã khai báo. Nếu kiểm tra thành công sẽ có thông báo như sau:

Nếu không, hãy kiểm tra lại một lượt từng bước một xem đã thiếu hay sai sót chỗ nào.
Sau khi đã kiểm tra xong, chọn Close để đóng cửa sổ Test.

Bước 7: Như vậy là bạn đã hoàn thành cài đặt một tài khoản email vào Outlook. Chọn Finish để kết thúc quá trình hoặc chọn Add another account… nếu bạn cần cài thêm email khác vào Outlook.

Đây là giao diện chính của Outlook và nội dung email test.


 

Chúc các bạn thành Công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *