Hướng dẫn lọc email gửi đến vào thư mục chỉ định

Để có thể thực hiện được việc này, chúng ta cần login vào mail247 với tài khoản được cấp bởi admin. Tiếp đó chúng ta sẽ di chuyển đến Setting và chọn Content Filtering

Tiếp theo, đặt tên cho General để phân biệt

Ở phần Condition, chúng ta lựa chọn 1 trong 5 mục sau:

From Address: Người gửi

Contains specific words or phrases: Từ hoặc cụm từ cụ thể

To Address: Người nhận

Attachments: Tệp đính kèm

Other: Khác

Ở hướng dẫn này mình sẽ chọn Contains specific words or phrases, trong phần này sẽ có các phần cụ thể để phần biệt và bạn cần chọn 1 trong các phần sau

Mình chọn Subject or Body thì khi có những từ khóa trên tiêu đề hoặc trong nội dung có thì sẽ được chuyển vào folder

Liệt kê các từ khóa

Tiếp đến ở phần Action sẽ thực hiện hành động đối với các mail gửi đến, bạn sẽ chọn 1 trong các hành động dưới đây

Mình sẽ chọn Move Message

Tiếp đến sẽ nơi để di chuyển email khi được gửi đến, ở đây mình chọn thư mục đã được tạo

Khi đã thao tác xong thì sẽ Save vào là hoàn việc lọc email. Các mail được gửi đến có các ký tự được lọc sẽ được di chuyển.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.