Chúng ta truy cập vào vào web mail247.vn ( link : https://mail247.vn/interface/root#/login )

I. Tạo tài khoản.

Bước 1 : Tại đây nhập email quản trị. Ví dụ: quantri@mail247.vn / abc@123 ( Người quản lý thông tin email quản trị )
Remember Me ( Bạn có thể lưu đăng nhập nếu muốn )  —>  login.

Bước 2 : Khi vào giao diện các bạn click đúng theo thứ tự từ 1 -> 2 -> 3 để khởi tạo một tài khoản email.

Bước 3 : Sau khi click New bạn điền username and pass
Ví dụ : nescafe / abcd@123
Force password change at next login ( bạn có thể chọn nếu muốn thay đổi pass ở lần login tiếp theo)  —>  Save.

Sau khi Save bạn nhận được giao diện như vậy là đã tạo tài khoản email thành công.

II. Đổi password tài khoản email.

Bước 1 : Truy cập web mail247.vn ( link https://mail247.vn/interface/root#/login )
Bạn login với tài khoản email của bạn.
Remember Me ( Bạn có thể lưu đăng nhập nếu muốn )  —>  login.

Bước 2 : Sau khi login ra giao diện bạn click từ 1 -> 2 -> 3 để thay đổi mật khẩu.

Bước 3 : Sau khi click change password bạn điền vào :
Mật khẩu cũ
Mật khẩu mới
Xác thực lại mật khẩu mới     —> Save.

Sau đó bạn login lại với chính email này bằng mật khẩu mới, Vậy là thành công.

 

III. Thay đổi Password của email user bằng email quản trị :
Chúng ta login với email quản trị. Ví dụ: quantri@mail247.vn / abc@123 ( Người quản lý thông tin email quản trị )
Bước 1 : Domain settings —> Accounts —> Chọn user muốn thay đổi.

Bước 2 : Nhập mật khẩu mới và xác thực mật khâu, vậy là thành công.

Xin cảm ơn!

The end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *