PHPmyadmin là một phần mềm rất tốt dùng để quản lý MySQL vì nó có giao diện trực quan. PHPmyadmin được cài sẵn trên VPSSIM bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách truy cập vào nó.

Ta SSH vào VPS rồi gõ lệnh VPSSIM, rồi chọn 5

 

            VPSSIM Menu
=================================================================
 1) Them Website & Code      16) Sao Luu Du Lieu Toi VPS Backup
 2) Xoa website          17) Quan Ly Resilio Sync
 3) Backup & Restore Code     18) Cai Dat File Manager
 4) Quan Ly Database       19) Cai Dat Net2FTP
 5) Quan Ly phpMyAdmin      20) Cai Dat MonstaFTP
 6) Quan Ly Zend OPcache     21) Cai Dat NetData
 7) Quan Ly Memcached       22) Cai Dat FreeSSL (Let's Encrypt)
 8) Quan Ly Redis Cache      23) Cai Dat PaidSSL (Comodo...)
 9) Quan Ly FTP Account      24) Tien ich - Addons
10) Quan Ly Swap         25) Update System (Nginx,PHP...)
11) Quan Ly Cronjob        26) Clear All Caches
12) Quan Ly File Log       27) Check Server Status & Info
13) Config Cau Hinh PHP      28) Update VPSSIM
14) WordPress Blog Tools     29) Change Language
15) Bao Mat Server & Website
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):5

Tại đây ta sẽ thấy đường link để đăng nhập vào PHPmyadmin. Tiếp đó ta chọn 5

 

phpMyAdmin Status: Enable | Version: 4.7.7
=========================================================================
Link phpMyAdmin: http://153.41.35.36:999
=========================================================================
Ban chua BAT tinh nang bao ve phpMyAdmin va cac file backup, ocp.php ...
-------------------------------------------------------------------------
Thong bao nay se tu dong TAT sau khi ban hoan thanh cau hinh bao mat !
=========================================================================
1) TAT phpMyAdmin        4) Thay Doi phpMyAdmin Port
2) Open phpMyAdmin Port     5) BAT/TAT Bao Ve phpMyAdmin
3) Close phpMyAdmin Port
Lua chon cua ban (0-Thoat):5

Sau khi chọn 5 thì bạn sẽ thấy thông tin truy cập

Thong tin truy cap:
------------------------------------------------
Username: nguyenvanduong4534 | Password: 0ft5ew

Bạn sẽ dùng thông tin đó đăng nhập ở http://153.41.35.36:999, sau đó bạn sẽ vào được PHPmyadmin và dùng tài khoản Database mà bạn đã tạo ra để tiếp tục đăng nhập vào là được.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *