VPSSIM hiện tại là một Control Panel rất phổ biến tại VN vì nó free cũng như khá nhiều tính năng hữu dụng. Tuy nhiên thì phiên bản mới của VPSSIM gần đây đã dùng PHP 7.1 làm mặc định, tuy là bản PHP mới nhất cũng như nhanh và bảo mật hơn tuy nhiên thì phần lớn các website hiện nay vẫn chạy ở PHP 5.6 điều đó khiến cho Website của bạn không chạy được. Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn đổi các phiên bản PHP trong VPSSIM.

Trước tiên ta SSH vào VPS sau đó gõ VPSSIM để gọi Menu lên, rồi chọn 25

VPSSIM Menu
==========================================================
 1) Them Website & Code       16) Sao Luu Du Lieu Toi VPS Backup
 2) Xoa website           17) Quan Ly Resilio Sync
 3) Backup & Restore Code      18) Cai Dat File Manager
 4) Quan Ly Database        19) Cai Dat Net2FTP
 5) Quan Ly phpMyAdmin       20) Cai Dat MonstaFTP
 6) Quan Ly Zend OPcache      21) Cai Dat NetData
 7) Quan Ly Memcached        22) Cai Dat FreeSSL (Let's Encrypt)
 8) Quan Ly Redis Cache       23) Cai Dat PaidSSL (Comodo...)
 9) Quan Ly FTP Account       24) Tien ich - Addons
10) Quan Ly Swap          25) Update System (Nginx,PHP...)
11) Quan Ly Cronjob         26) Clear All Caches
12) Quan Ly File Log        27) Check Server Status & Info
13) Config Cau Hinh PHP       28) Update VPSSIM
14) WordPress Blog Tools      29) Change Language
15) Bao Mat Server & Website
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):25


Sau đó chọn 5 Change PHP Version

Update / Upgrade Service
=================================================================
1) Update System          4) Change MariaDB Version
2) Update Nginx          5) Change PHP Version
3) Change phpMyAdmin Version
Lua chon cua ban (0-Thoat):5

Tại đây sẽ hiện thị các phiên bản PHP có thể đổi. Hiện tại thì VPSSIM đang chạy PHP 7.1. Ta chọn 4 để đổi qua PHP 5.6.

 Chon PHP Version Cho Server
=================================================================
1) PHP 7.2       3) PHP 7.0     5) PHP 5.5
2) PHP 7.1(Current)   4) PHP 5.6     6) PHP 5.4
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):4


VPSSIM sẽ tự động cài phiên bản đó cho bạn mà không cần làm gì cả. Sau đó thử truy cập lại website của bạn xem được chưa. Nếu chưa được bạn có thể đổi qua phiên bản PHP khác xem sao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *