Bài này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách để 1 website của bạn có thể hoạt động dc trên VPSSIM – một trình quản lý VPS do chính người Việt phát triển.

Những thứ các bạn cần phải chuẩn bị trước khi thực hiện trên VPSSIM đó chính là Code Web của bạn cùng với Database của nó. Sau khi bật VPS đã cài VPSSIM lên bạn hãy đánh lệnh VPSSIM để gọi Menu của nó lên. Chọn 1 để vào phần thêm website.

[root@vpssim ~]# vpssim
=========================================================================
 VPSSIM - Manage VPS/Server by VPSSIM.COM (4.0.0.2)
=========================================================================
               VPSSIM Menu
=========================================================================
 1) Add Website & Code         16) Backup Data To VPS Backup
 2) Remove Website           17) Resilio Sync Manage
 3) Backup & Restore Code       18) Setup File Manager
 4) Database Manage          19) Setup Net2FTP
 5) PhpMyadmin Manage         20) Setup MonstaFTP
 6) Zend OPcache Manage        21) Setup NetData
 7) Memcached Manage          22) Setup FreeSSL (Let's Enctypt)
 8) Redis Cache Manage         23) Setup PaidSSL (Comodo...)
 9) FTP Account Manage         24) Tools - Addons
10) Swap Manage            25) Update System (Nginx,PHP...)
11) Cronjob Manage           26) Clear All Caches
12) Log File Manage          27) Check Server Status & Info
13) Change PHP Settings        28) Update VPSSIM
14) WordPress Blog Tools        29) Change Language
15) Secure Server & Website
Type in your choice (0-Exit): 1

Tại đây VPSSIM có hỗ trợ sẵn một số loại code web phổ biến như WordPress hay Joomla. Tuy nhiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn theo cách chọn số 1, là cách thủ công dùng dc cho mọi loại code. Chọn xong bạn sẽ phải nhập tên miền của mình vào.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + WordPress (Auto Setup)
 4) Them website + WordPress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8 ) Them Website + Drupal Code
 9) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List Website Tren Server
Lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de them website vao server
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten domain [ENTER]: tênmiềncủaban.com
-------------------------------------------------------------------------
Ban co muon VPSSIM tao Database moi cho tênmiềncủaban.com ? [y/N] Y
=========================================================================

Chọn tiếp Y để VPSSIM tự tạo cho bạn luôn 1 Database đỡ mất công tạo mới. Hãy nhớ lưu lại tên và mật khẩu của Database này nhé, cũng như thư mục để up web của mình lên.

tênmiềncủaban.com them thanh cong vao server
-------------------------------------------------------------------------
Vhost File: /etc/nginx/conf.d/tênmiềncủaban.com.conf
-------------------------------------------------------------------------
Upload code vao /home/tênmiềncủaban.com/public_html
-------------------------------------------------------------------------
Database duoc tao tu dong cho tênmiềncủaban.com :
-------------------------------------------------------------------------
Ten Database: tenmiencuaban_com_2f5s
User name: bhsd5serb6df4
Mat khau: 5cceb7db0g97654
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin database da duoc luu vao: /home/DBinfo.txt
=========================================================================
 VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
 Add Website To Server
=========================================================================
 VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + WordPress (Auto Setup)
 4) Them website + WordPress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8 ) Them Website + Drupal Code
 9) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List Website Tren Server
Lua chon cua ban (0-Thoat):

 

Thoát ra khỏi VPSSIM bằng cách bấm CTRL+C , ta tiếp tục phân quyền cho thư mục chúng ta sẽ up web lên bằng lệnh:

chown -R nginx:nginx /home/tênmiềncủaban.com/public_html

Hãy mở file config Web của bạn lên rồi chỉnh lại tên Database trong file đó theo đúng như tên database mà VPSSIM đã tạo ra cho bạn, ví dụ dưới đây là Database của VPSSIM đã tạo ra cho tôi. File config của web có nhiều tên khác nhau, với WordPress thì nó là wp-config.php, còn với các loại code khác thì nó có thể là config.php hay database.php chẳng hạn:

Ten Database: tenmiencuaban_com_2f5s 

User name: bhsd5serb6df4 

Mat khau: 5cceb7db0g97654

Rồi dùng FileZilla kết nối tới VPS bằng tải khoản root để up toàn bộ Web của mình lên đúng thư mục. Bạn có thể tải tại địa chỉ này https://filezilla-project.org/ . Bật lên sau đó nhập các thông tin như sau

Host : địa chỉ IP của VPS

Username : Root

Password : Pass của vps

Port : 21(nếu ko dc thì bạn có thể thử lại bằng 22)

Tuy nhiên để dùng dc FTP bạn phải bật chức năng đó trên VPSSIM trc đã. Quay lại menu của VPSSIM chọn 9 để vào phần quản lý FTP

=========================================================================
 VPSSIM - Manage VPS/Server by VPSSIM.COM (4.0.0.2)
=========================================================================
 VPSSIM Menu
=========================================================================
 1) Add Website & Code          16) Backup Data To VPS Backup
 2) Remove Website            17) Resilio Sync Manage
 3) Backup & Restore Code        18) Setup File Manager
 4) Database Manage           19) Setup Net2FTP
 5) PhpMyadmin Manage          20) Setup MonstaFTP
 6) Zend OPcache Manage         21) Setup NetData
 7) Memcached Manage           22) Setup FreeSSL (Let's Enctypt)
 8) Redis Cache Manage          23) Setup PaidSSL (Comodo...)
 9) FTP Account Manage          24) Tools - Addons
10) Swap Manage             25) Update System (Nginx,PHP...)
11) Cronjob Manage            26) Clear All Caches
12) Log File Manage           27) Check Server Status & Info
13) Change PHP Settings         28) Update VPSSIM
14) WordPress Blog Tools         29) Change Language
15) Secure Server & Website
Type in your choice (0-Exit): 9

Chọn tiếp số 6 để kích hoạt FTP, đợi một lúc là xong.

=========================================================================
 VPSSIM - Manage VPS/Server by VPSSIM.COM
=========================================================================
 FTP Account Manage
=========================================================================

1) Create FTP Account          4) Setting Quota HDD & Max Files
2) Remove FTP Account          5) View FTP Account Info
3) Change FTP Account Password      6) Setup FTP Server Over TLS
Type in your choice (0-Exit):6

Như vậy đã xong phần web, tiếp đến là phần Database. Bạn hãy đổi tên file Database của bạn thành

VPSSIM-DATABASE.sql và cũng upload cùng thư mục web vừa rồi. Giờ hãy quay lại menu của VPSSIM và chọn số 4 phần quản lý Database:

[root@vpssim ~]# vpssim
 ========================================================================
 VPSSIM - Manage VPS/Server by VPSSIM.COM (4.0.0.2)
 ========================================================================
 VPSSIM Menu
 ========================================================================
 1) Add Website & Code         16) Backup Data To VPS Backup
 2) Remove Website           17) Resilio Sync Manage
 3) Backup & Restore Code        18) Setup File Manager
 4) Database Manage           19) Setup Net2FTP
 5) PhpMyadmin Manage          20) Setup MonstaFTP
 6) Zend OPcache Manage         21) Setup NetData
 7) Memcached Manage          22) Setup FreeSSL (Let's Enctypt)
 8) Redis Cache Manage         23) Setup PaidSSL (Comodo...)
 9) FTP Account Manage         24) Tools - Addons
 10) Swap Manage             25) Update System (Nginx,PHP...)
 11) Cronjob Manage           26) Clear All Caches
 12) Log File Manage           27) Check Server Status & Info
 13) Change PHP Settings         28) Update VPSSIM
 14) WordPress Blog Tools        29) Change Language
 15) Secure Server & Website
 Type in your choice (0-Exit): 4


Rồi chọn tiếp phần 6 Phục hồi Database. Tiếp đến hãy đánh đúng tên Database mà VPSSIM đã tạo ra cho bạn ở phần trên, đánh tiếp tên miền của bạn vào.

 

1) Create Database            8) Copy Backup To Root Of Domain
2) Delete Database            9) Delete All Backup Files
3) Backup 1 Database           10) View Database's Infomation
4) Backup All Databases          11) View MySQL Root's password
5) Auto Backup Database          12) Re-Config MySQL
6) Restore Database            13) Auto re-Start MySQL Server
7) Get Link Download Backup        14) List & Size of All Databases
Type in your choice (0-Exit): 6
=========================================================================
Use this function to restore Database from backup file
-------------------------------------------------------------------------
The Database you want to restore must be exiting in the system.
=========================================================================
Type in the Database name:tenmiencuaban_com_2f5s(VPSSIM đã tạo cho bạn)
Type in website you want restore database:tênmiềncủabạn.com

Vì ta đã đổi tên file SQL trc đó rồi nên bước này chỉ cần bấm Enter, đợi một lúc là xong.
Hãy chắc chắn bạn đã up file SQL đúng thư mục như hình dưới.

 

=========================================================================
HOW TO RESTORE DATABASE
=========================================================================
VPSSIM support Backup File format: .SQL, .ZIP, .SQL.GZ va .TAR.GZ
-------------------------------------------------------------------------
Depending on the Backup file format, you do:
-------------------------------------------------------------------------
Backup File .SQL => Rename backup file to VPSSIM-DATABASE.sql
-------------------------------------------------------------------------
Backup File .ZIP => Rename backup file to VPSSIM-DATABASE.zip
-------------------------------------------------------------------------
Backup File .SQL.GZ => Rename backup file to VPSSIM-DATABASE.sql.gz
-------------------------------------------------------------------------
Backup File .TAR.GZ => Rename backup file to VPSSIM-DATABASE.tar.gz
-------------------------------------------------------------------------
Then upload to:
-------------------------------------------------------------------------
/home/tênmiềncủabạn.com/public_html/
=========================================================================
When Upload finish. Press [Enter] to Restore...

Như vậy đến đây thì các bạn đã hoàn tất quá trình thêm 1 website vào VPSSIM. Hãy thử truy cập xem sao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *