Cách cài đặt chứng chỉ SSL trả phí trên Nginx cho Ubuntu 20.04

Để sử dụng giao thức HTTPS trên trang web, bạn phải có chứng chỉ TLS/SSL và định cấu hình Nginx. Bạn có thể nhận được chứng chỉ từ cơ quan cấp chứng chỉ đáng tin cậy để kiếm tiền trong một số lượng lớn dịch vụ. Có thể sử dụng phiên bản miễn phí nhờ dịch vụ Let’s […]

Read More

Cách cài SSL trả phí của Comodo trên VestaCP

Comodo là một nhà cung cấp SSL rất nổi tiếng hiện nay, họ cung cấp cả dịch vụ hiển thị tên công ty trên thanh địa chỉ website giống như dưới và tất nhiên là nó mất phí.     SSL của Comodo cũng là mất phí tuy nhiên họ cho ta thử dùng 3 […]

Read More

Cách cài SSL trả phí của Comodo trên VPSSIM

Comodo là một nhà cung cấp SSL rất nổi tiếng hiện nay, họ cung cấp cả dịch vụ hiển thị tên công ty trên thanh địa chỉ website giống như dưới và tất nhiên là nó mất phí.     SSL của Comodo cũng là mất phí tuy nhiên họ cho ta thử dùng 3 […]

Read More

Cách cài SSL trả phí của Comodo trên Direct Admin

Comodo là một nhà cung cấp SSL rất nổi tiếng hiện nay, họ cung cấp cả dịch vụ hiển thị tên công ty trên thanh địa chỉ website giống như dưới và tất nhiên là nó mất phí. SSL của Comodo cũng là mất phí tuy nhiên họ cho ta thử dùng 3 tháng miễn […]

Read More

Cách cài SSL trả phí của Comodo trên Cpanel.

Comodo là một nhà cung cấp SSL rất nổi tiếng hiện nay, họ cung cấp cả dịch vụ hiển thị tên công ty trên thanh địa chỉ website giống như dưới và tất nhiên là nó mất phí.     SSL của Comodo cũng là mất phí tuy nhiên họ cho ta thử dùng 3 […]

Read More