VPSSIM cho phép ta backup dữ liệu qua 1 VPS khác qua đó giảm dc khá nhiều dung lượng ổ cứng. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cách để làm điều đó.

Kết nói tới VPSSIM qua SSH sau đó dùng lệnh vpssim để gọi menu của nó lên, sau đó chon 16.

[root@bach /]# vpssim
 ====================================================================
 VPSSIM - Manage VPS/Server by VPSSIM.COM (4.1.0.0)
 ====================================================================
 VPSSIM Menu
 ====================================================================
 1) Add Website & Code       16) Backup Data To VPS Backup
 2) Remove Website         17) Resilio Sync Manage
 3) Backup & Restore Code      18) Setup File Manager
 4) Database Manage         19) Setup Net2FTP
 5) PhpMyadmin Manage        20) Setup MonstaFTP
 6) Zend OPcache Manage       21) Setup NetData
 7) Memcached Manage        22) Setup FreeSSL (Let's Enctypt)
 8) Redis Cache Manage       23) Setup PaidSSL (Comodo...)
 9) FTP Account Manage       24) Tools - Addons
 10) Swap Manage          25) Update System (Nginx,PHP...)
 11) Cronjob Manage         26) Clear All Caches
 12) Log File Manage        27) Check Server Status & Info
 13) Change PHP Settings      28) Update VPSSIM
 14) WordPress Blog Tools      29) Change Language
 15) Secure Server & Website
 Type in your choice (0-Exit): 16

Sau đó chọn 1 để kết nối đến VPS dùng để lưu dữ liệu backup

 VPSSIM - Manager VPS/Server by VPSSIM.COM
=========================================================================
 VPS Backup Manage
=========================================================================
 Backup Data To VPS Backup
=========================================================================
1) Connect To VPS Backup      4) Change Password User Root
2) Setting Time Sync        5) Disable Sync To VPS Backup
3) Sync To VPS Backup Now
Type in your choice (0-Exit):1

 

VPSSIM sẽ hỏi IP của VPS dùng để backup bạn hãy đánh nó vào, tiếp đó gõ mật khẩu

=========================================================================
Use this function to connect current server with vps backup.
-------------------------------------------------------------------------
After config connection complete, use [Setting Time Sync] function to set
-------------------------------------------------------------------------
the time sync from current server to vps backup.
-------------------------------------------------------------------------
Information request in vps backup: IP Address and Root's Password
-------------------------------------------------------------------------
Type in IP address of VPS backup [ENTER]: 103.81.84.50
-------------------------------------------------------------------------
Type in the Root's password [ENTER]: **********

Nếu đánh đúng mật khẩu quá trình sẽ diễn ra rất nhanh

/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
=========================================================================
Connection to VPS backup successful !
VPS Backup: Config Finished | IP: 103.81.84.50 IP VPS dùng để backup

Như vậy là đã xong, rất đơn giản phải ko. Ta sẽ chỉnh khoảng thời gian giữa các lần backup. Chọn 2 sau đó chọn khoảng thời gian bạn muốn. Ở đây tôi chọn 5 cứ khoảng 1 h sẽ backup 1 lần

 VPS Backup: Config Finished | IP: 103.81.84.50
=========================================================================
1) Connect To VPS Backup      4) Change Password User Root
2) Setting Time Sync        5) Disable Sync To VPS Backup
3) Sync To VPS Backup Now
Type in your choice (0-Exit):2
-------------------------------------------------------------------------
Connecting to VPS Backup ...
=========================================================================
Setting The Time Auto Sync Data To VPS Backup
=========================================================================
1) Every 5 Minutes   3) Every 20 Minutes   5) Every 59 Minutes
2) Every 10 Minutes  4) Every 40 Minutes
Type in your choice (0-Exit): 5

Vậy là đã hoàn tất, bạn có thể đợi 1h sau kiểm tra hoặc ép VPSSIM backup luôn bằng lựa chọn số 3 để test.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *