Đối với bất cứ máy tính nào Firewall (tường lửa) là một phần thiết yếu và rất cần thiết. Đó là lý do tại sao Windows tạo và quản lý Firewall và kích hoạt ở chế động hoạt động theo mặc định.

Tuy nhiên, đôi khi một số chương trình phần mềm sẽ yêu cầu kết nối cần bỏ qua Firewall. Nếu phần mềm bạn dùng cần phải mở một Port (Cổng giao tiếp)  nào đó trên VPS thì bạn hãy tham khảo hướng dẫn bên dưới.

Bước 1: Bạn vào Control Panel \ System and Security \ Windows Firewall.

Bước 2: Chọn Advanced settings và chọn dòng Inbound Rules ở khung bên trái.

Bước 3: Click chuột phải vào Inbound Rules và chọn New Rule.

Bước 4: Chọn Port và click Next.

Bước 5: Chọn giao thức (TCP / UDP) và Port số vào, click Next.

Bước 6: Chọn Allow the connection ở hộp thoại kế tiếp và click Next

Bước 7: Chọn phân loại mạng đã liệt kê và click Next.

Bước 8: Finish

Vậy là bạn đã hoàn tất việc mở Firewall Port trên VPS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.