vnStat là trình giám sát lưu lượng mạng dựa trên bảng điều khiển dành cho Linux và BSD, lưu nhật ký lưu lượng mạng cho (các) interface đã được cấu hình.

 1. cài đặt và kích hoạt EPEL repositories:
  # yum -y install epel-release
 2. Cài đặt vnStat :
  # yum install vnstat
 3. Sau khi cài đặt, cấu hình mặc định sẽ hoạt động sẽ chạy trên Network Interface là eth0. Nếu bạn cần thay đổi Network Interface, bạn sẽ cần chỉnh sửa tệp sau.
  # nano /etc/vnstat.conf
 4. Khởi tạo cơ sở dữ liệu:
  – vnStat sẽ lưu thông tin trong cơ sở dữ liệu, sử dụng lệnh sau để khởi tạo:
  # vnstat -u -i eth0
  # chown vnstat:vnstat /var/lib/vnstat/eth0
 5. Khởi động dịch vụ:
  # systemctl start vnstat
  # systemctl enable vnstat
  # systemctl status vnstat
 6. Sử dụng vnstat:
 • Hiển thị số liệu thống kê trong một ngày:
  # vnstat -d
 • Hiển thị số liệu thống kê trong một tuần:
  # vnstat -w
 • Hiển thị số liệu thống kê trong một tháng:
  # vnstat -m
 • Hiển thị số liệu thống kê theo thời gian thực:
  # vnstat –l
 • Sử dụng vnstat –help để xem thêm các tùy chọn sử dụng.
 1. Xuất và nhập dữ liệu:
 • Xuất dữ liệu database:
  #vnstat –exportdb > vnstat_db
 • Xuất dữ liệu  file json:
  #vnstat –json  > vnstat.json
 • Nhập dữ liệu vnstat_db cho giao diện eth0
  # vnstat –importdb vnstat_db -i eth0 –force

    Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *