Quý khách truy cập bản quản trị aaPanel.

 • Chọn Website => Add Site:
 • Một bảng tùy chọn hiện thị, quý khách nhập các thông tin:
  – Domain name: Tên miền
  – Description : mô tả
  – Website Path : đường dẫn website
  – FTP : tài khoản FTP
  – Database : cơ sở dữ liệu
  – PHP version : phiên bản PHP
  – Site category : default
  – SSL & HTTP redirect to HTTPS : Cài SSL và chuyển hướng http to https
 • Sau khi nhập các thông tin chọn submit để tạo website.
  Successfully created site

Chúc quý khách thành công!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *